OCD

Tvangstanker og tvangshandlinger kaldes også OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). Det er en tilstand hvor man sidder fast i en ubehagelig tanke eller handling, og føler sig tvunget til at gentage den igen og igen.

OCD kan fylde hele ens liv med handlinger, man er nødt til at udføre. Det drejer sig som regel enten om at tjekke, at noget er i orden, eller at gøre rent. Problemet er ikke, at man gør rent eller tjekker, men at man gør det hele tiden og ikke kan stoppe. Man tjekker 20 eller 50 gange, at komfuret er slukket og døren er låst, eller at man har husket alting. Hvis man bliver afbrudt i sin rutine, er man nødt til at begynde forfra. Efterhånden kan hele livet blive fyldt med at tjekke alting.

Man kan også være offer for tanker, man føler sig tvunget til at tænke. Kommer man til at tænke på noget skræmmende, er man straks nødt til at tænke en “modtanke” for at det skræmmende ikke skal ske. Ofte handler det om død. Man kan være bange for, at ens familie vil dø, hvis man ikke hele tiden udfører ritualer. Man kan også have tanker om, at man selv gør noget frygteligt, som man i virkeligheden slet ikke ønsker, som at skade eller slå nogen ihjel. Det drejer sig ofte om personer, som man har et meget nært forhold til, som ens børn eller ægtefælle.

OCD kan behandles med kognitiv terapi, hvor man starter med at kortlægge ritualerne og de skræmmende tanker. Derefter undersøger man gyldigheden af dem, og begynder at udfordre dem, startende med det nemmeste. På den måde kan man få kontrol over ritualerne. Man kan også være nødt til at se på, hvordan ens livskvalitet er. Er man presset i sit liv, kan det blive vanskeligere at lade være med at lave ritualer.

 

Mere om kognitiv terapi
Om angst