Angst

Angst kan være utroligt hæmmende for ens livsudfoldelse, og det kan føles håbløst at vinde over angsten. Angst kan komme til at dominere ens liv fuldstændigt, så man undgår mange situationer som man normalt ville kunne klare med lethed. Angstanfald virker overvældende og uforståelige, og man bliver bange for at man lider af en kropslig sygdom.

Det kan være svært at forstå, at en så overvældende oplevelse som angstanfald kan være forårsaget af noget psykisk, og de fleste som har angst, tager i begyndelsen en del på skadestuen og til egen læge for at få en forklaring på deres anfald. Det er ydmygende og demoraliserende at lide af en angst, man ikke forstår. Derfor betyder det meget at få en fornuftig forklaring på, hvordan angst fungerer, og hvad man kan gøre ved angst. For heldigvis er angst en af de lettere lidelser at behandle.

Angst kan have mange skikkelser. Det kan være angstanfald, som kan være ret skræmmende og gradvist ødelæggende for ens liv. Eksamensangst, som skal overvindes for at komme videre i livet. Social fobi, hvor man er bange for at andre ser kritisk på en. Klaustrofobi, hvor man er bange for lukkede rum, hvilket kan være alt fra toiletter til flyvemaskiner. Angst for fastlåste situationer som bilkøer på motorvejen eller det at køre over en bro eller gennem en tunnel. Angst kan også vise sig uden at blive ledsaget af “Hvad nu hvis…” tanker, som et lyn fra en klar himmel.

Kognitiv terapi er dokumenteret effektivt overfor angst. Man lærer at vurdere sine tanker nøgternt, og at arbejde med de negative tanker. Ved hjælp af de logiske og overskuelige metoder begynder man at forstå hvilke tanker der sætter angsten i gang, og med psykologens hjælp og støtte kan man arbejde aktivt med at overvinde den. Jeg arbejder ud fra den tankegang, at alt i vores psyke er logisk, og der er en grund til at angsten er opstået og bliver ved med at dukke frem.

Hvis du vil vide mere om angst, kan du kigge på følgende side, hvor de forskellige typer angst er beskrevet grundigere.

Mere om angst