Anne-Maries CV

Uddannet cand.psych. 1991 fra Københavns Universitet.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Autoriseret psykolog 1995 af Psykolognævnet under Socialministeriet.

En autoriseret psykolog har minimum to års arbejdserfaring efter endt universitetsuddan-nelse, og er løbende blevet superviseret af erfarne psykologer, hvorefter psykologens kvalifikationer er godkendt af Socialministeriet.

Specialist i psykoterapi 2006 efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer.

En specialist har en meget omfattende efteruddannelse indenfor psykoterapi. Efter at være blevet autoriseret af Socialministeriet, har psykologen haft mindst 3 års praktisk arbejdserfaring, og har fået mindst 300 timers teori, 200 timers supervision på sit eget arbejde, og har selv modtaget mindst 100 timers psykoterapi.

Godkendt vejleder i Dansk Psykiatrisk Selskab.

Godkendt supervisor 2010 i Dansk Psykolog Forening.

En supervisor har, efter at være blevet specialistgodkendt, ydet mindst to års supervision, svarende til 120 timers ydet supervision, har modtaget 40 timers supervision af supervision, og har fået 30 timers teori om supervision.

Kognitiv terapeut, medlem af SAKT Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi. Uddannet i kognitiv terapi i SAKT.

Hypnoterapeut,, medlem af PSKH Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose. Uddannet i hypnoterapi i PSKH.

Psykodynamisk terapeut, fireårig uddannelse ved IPPF Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser i at yde psykoterapi efter objektrelationsteoretisk tankegang.

Arbejdserfaring:

2007 – nu      Privat praksis, fra sommeren 2010 fuldtidspraksis med overenskomst med Den Offentlige Sygesikring.

2003 – 2010  Psykolog ved Psykiatrisk Center Amager, åben skærmet psykiatrisk afdeling, under Region Hovedstadens Psykiatri.

2002 – 2003  Psykolog ved institution for unge psykisk syge.

1999 – 2002  Psykolog for kommunikationshandicappede (syn, hørelse, hjerneskade)

1993 – 1999  Psykolog ved distriktspsykiatrien i Vestnorge og i København.

1989 – 1993  Personaleudvælgelse for produktionsvirksomheder.

Denne hjemmeside er inspireret af Segovias fantastiske guitarmusik, lavet af mig på WordPress, og illustreret med egne fotos fra fuglefjeldene på Færøerne, Akureyri på Island, Svaneke på Bornholm, og Drammen i Norge. Copyright til alle fotos tilhører mig.